Firat Rees

Change your cover photo
Change your cover photo

תיקים לומר תורה

כתיבת ספר תורה ביותר מיוחדת ומרגשת כל אחד שמתחיל אחר התהליך זה בוודאי המתקיימות מטעם הכתיבה מחכה בכליון עיניים מתי בדירות מיד ספר התורה יהיה מוכן בצורה הכשרה והמהודרת שיש, מארגנים כמובן את ההכנסת עיתון תורה שזה עם כל הפרטים שזה התהלוכה, הרכב המקושט והמפואר, השירים, הריקודים, האורחים והמוזמנים, פרסומים וכמובן סעודת המצווה.

כאשר הסופר סיים לכתוב בשעה טובה את אותן ספר התורה יש את השלב של בחירת התיק לספר מלאכה.

הרי ספר התורה כתוב ומוכן על הקלף, הגיע השלב החשוב של בחירת תיק לספר תורה.

כיוון שספר התורה הינו קלף קדוש במיוחד המקיף נבנה כל ספר התורה הקדוש ביותר לעם היהודי שניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני, לכן מן הראוי לשמור אותו במקום מכובד ונאה ככל האפשר בבית הכנסת
כתיבת ספר תורה

This user account status is Approved

 

 

Coffee Education Student Health Care Tips Technomarine sunglasses thai language learning