George Poole

Change your cover photo
Change your cover photo

כתיבת ספר תורה ביותר מיוחדת ומרגשת כל אחד שמתחיל רק את התהליך זה מטעם הכתיבה מחכה בכליון עיניים מתי כבר ספר התורה יהיה מוכן בצורה הכשרה והמהודרת שיש, הוגים כמובן את ההכנסת ספר תורה שזה עם כל הפרטים שזה התהלוכה, הרכב המקושט והמפואר, השירים, הריקודים, האורחים והמוזמנים, פרסומים וכמובן סעודת המצווה.

כאשר הסופר סיים לספר בשעה טובה את אותו עיתון התורה נמצאים השלב של בחירת התיק לספר מקצוע מיוחד.

הרי ספר התורה כתוב ומוכן על הקלף, הגיע השלב החשוב של בחירת תיק לכתוב תורה.

כיוון שספר התורה הינו קלף קדוש במיוחד המצע נבנה כל ספר התורה הקדוש ביותר לעם היהודי שניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני, לכן מן הראוי לשמור אותו בשטח מכובד ונאה ככל האפשר בבית הכנסת תודה רבה לך בורא עולם

This user account status is Approved

 

 

Coffee Education Student Health Care Tips Technomarine sunglasses thai language learning