Gloria Lane

Change your cover photo
Change your cover photo

הכתיבה נעשית כך שגגי האותיות נוגעים בשרטוט, ואולם תחתית רגלי הכתוב מגיעות באומדן לחצי השורה. לכתחילה אסור להבליט מבחוץ לשרטוט התוחם את אותו הצדדים, 3 מילים. בדיעבד בגדול או גם כתב מילה חיצוניים לשרטוט כשרה. לעומתם יש להקפיד בשמות הקודש שלא להגיד למעלה משתי תווים מבחוץ לשרטוט, הדבר הפוסל את אותן טקסט התורה. או שמא הביא לפרסום אות בודדת, או אולי את אותו שמות הקודש בשלמותם מבחוץ לשיטה – הכללים של.

תפירה

בסיומה של עבודות שכתוב על אודות הקלף, תופרים את כל היריעות את זה לזו עם גיד. התפירה יכולה להתבצע לשמה. את אותו היריעה העיקרית והאחרונה תופרים לעץ חיי האדם, מתאים מקומות שנשים שיש תופרות אחר היריעות4. תיק לספר תורה

This user account status is Approved
This user has not created any posts.

 

 

Coffee Education Student Health Care Tips Technomarine sunglasses thai language learning