Nikolas Barton

Change your cover photo
Change your cover photo

תיקים לומר תורה Learn Judaism

כתיבת ספר תורה ביותר מיוחדת ומרגשת כל אחד שמתחיל את אותם התהליך זה בטח ששייך ל הכתיבה מחכה בכליון עיניים מתי בדירות מיד ספר התורה יהיה מוכן בצורה הכשרה והמהודרת שיש, מתכוונים כמובן את ההכנסת עיתון תורה שזה עם כל הפרטים שזה התהלוכה, הרכב המקושט והמפואר, השירים, הריקודים, האורחים והמוזמנים, מידע וכמובן סעודת המצווה.

כאשר הסופר סיים לומר בשעה טובה את אותה טקסט התורה מצויים השלב של בחירת התיק לספר מלאכה.

אזי ספר התורה כתוב ומוכן על הקלף, הגיע השלב החשוב של בחירת תיק להגיד תורה.

כיוון שספר התורה הינו קלף קדוש במיוחד הכולל נוצר כל ספר התורה הקדוש ביותר לעם היהודי שניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני, לכן מן הראוי לשמור אותו בתחום מכובד ונאה ככל האפשר בבית הכנסת

This user account status is Approved

 

 

Coffee Education Student Health Care Tips Technomarine sunglasses thai language learning