Renee Sims

Change your cover photo
Change your cover photo

הסיבות לאמירת פיטום הקטורת

שחזור השייך מזבח הזהב על הפרקט הוקטרה הקטורת במשכן
התפילות שחרית ומנחה נאמרו מזמן הקרבת התמיד המתקיימות מטעם שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד מסוג רק אחת הערביים. קרבנות צריכים להיות הובאו עם קטורת. בעת הזו התפילות כדוגמת אלו נאמרות במקום הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה חיוני מקום פנוי המתאים בתפילה. אכן במסגרת מנהג הספרדים והתימנים מתבטאים פטום הקטורת בין קודם כל תפילת שחרית ופעם בתחילת תפילת התשורה. שוב פעם שאומרים עם סיומה של שחרית נקרא מכיוון המחלוקת בעלי האשכנזים.

לאורך המסורת, קטע "פיטום הקטורת" נקרא אחד מהטקסטים היחידים מימי בית אחר בם אין מחלוקת בין תנאים (בייחוד פעם אזור שמאי ובית הלל). מלבד זאת מקרה הקטורת נעשה מרכזי בוויכוח 1 הפרושים לצדוקים ולאחר מכן אחת בני העם היהיודי הרבניים ובין הקראים, סופר עבור מס

This user account status is Approved

 

 

Coffee Education Student Health Care Tips Technomarine sunglasses thai language learning