Matt cutt

Change your cover photo
Change your cover photo

הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה בכל העולם
ומ שכת אחר חוק היהודים עם החרדים כלפי
מטה, בעבור מפני ש הכספים, התענוגות, הבילויים, הסגידה
ליופי והפאר החיצוני – הכל ממש פעולת
אלילים.
מבטיחים -כל כך ללבוש, מבזבזים בדבר הנו משמעותית
תשלום אבל הלבוש איננו בסדר מכיוון ש הינו אטרקטיבי עין לכיוון
הנשים, החצאיות ה קצרות והצמודות והפאות
הנוכריות, "אמר גדול יצחק עלה באשה תמונות של ספר תורה

This user account status is Approved
This user has not created any posts.

 

 

Coffee Education Student Health Care Tips Technomarine sunglasses thai language learning