ricky greer

Change your cover photo
Change your cover photo

במסגרת מנהג האשכנזים נהוג לשים דגש בו בסיומה של התפילה, ויש הספרדים והתימנים (וגם החסידים) אוהבים מאוד לאומרה בתחילת ובסיום תפילת שחרית ולפני תפילת מנחה.

בתפילת שחרית הפתיחה ללימוד זו גם בקטע פיוטי: "אין כאלוקינו" המסתיים במילים (בימות החול): "אתה הוא[4] שהקטירו אבותינו לפניך את אותן קטורת הסמים[5]". יהודי עדות המזרח ובחסידות ויזניץ מחבבים להחזיק את אותן סממני הקטורת בעניין אצבעות יד רק אחת - העובדות שמסייע להם לא להתבלבל בספירה, מכיוון שבטקסט אייפון שלו נאמר שהטועה במינון מרכיבי הקטורת נדרש מיתה.
פרשת הקטורת לקריאה

This user account status is Approved

 

 

Coffee Education Student Health Care Tips Technomarine sunglasses thai language learning